Λιπομέτρηση

Η λιπομέτρηση (ή πιο σωστά, η Aνάλυση Σύστασης Σώματος) μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τη σύσταση του σώματος μας, την κατανομή του λίπους στα διάφορα σημεία του σώματος μας, την μυϊκή μας μάζα, την οστική μας πυκνότητα και το ποσοστό ενυδάτωσης μας.

Με τις παραπάνω πληροφορίες μπορούμε να αξιολογήσουμε τη φυσική μας κατάσταση καθώς και να παρακολουθούμε την πρόοδο μας με τη μέγιστη αξιοπιστία και ακρίβεια.

Στο γραφείο χρησιμοποιούμε τον πολυσυχνοτικό αναλυτής τμηματικής ανάλυσης σύστασης σώματος Tanita mc780, ο οποίος εφαρμόζει 3 συχνότητες για τμηματική ανάλυση σύστασης σώματος υψηλής ακρίβειας.

Πιο αναλυτικά, πραγματοποιούνται οι εξής μετρήσεις:

• Λίπος %
• Λίπος kg
• Άλιπη μάζα
• Μυϊκή μάζα
• Συνολικά υγρά σώματος
• Εξωκυττάριο υγρό
• Ενδοκυττάριο υγρό
• Δείκτης μάζας σώματος
• Οστική μάζα
• Σωματική κατάταξη
• Σπλαχνικό λίπος
• Αναλογία ECW/TBW
• Βασικός μεταβολικός ρυθμός
• Phase Angle
• Basal Metabolic Rate indicator
• Μεταβολική ηλικία
• Κατανομή σωματικού λίπους
• Ισορροπία μυϊκής μάζας
• Επίδοση μυών κάτω άκρων

 

Προετοιμασία μέτρησης:

Τι πρέπει να κάνετε πριν την μέτρηση για να έχετε ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα;

  • Να μην έχετε φάει για 3 ώρες
  • Να μην έχετε ασκηθεί για τουλάχιστον 12 ώρες πριν τη μέτρηση
  • Να μην έχετε καταναλώσει καφέ ή οποιοδήποτε υγρό για 3 ώρες
  • Για τις γυναίκες: Να μην βρίσκεστε στις πρώτες μέρες του κύκλου σας ή στην ημέρα ωορρηξίας

 

 

Skip to content